យុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ ច្រើនតែ​ចាកចេញ​ពី​ស្រុកភូមិ​ ​

    នៅពេលប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនពេលនោះ នៅតាមភូមិឃុំទីជនបទ ស្រុកស្រែចម្ការ យុវជនទាំងស្រីនិងទាំងប្រុស ស្ទើរតែទាំងអស់ ក៏មិនបានបន្ដប្រកបមុខរបររកស៊ី ឬក៏ធ្វើស្រែចម្ការតពីឪពុកម្ដាយនៅឯស្រុក កំណើតទៀត ឡើយ ។

Additional information