ត្រូវ​ស្គាល់​អ្វីដែល​គួរ​

ចិត្ដឥតខន្ដីរហ័សខឹងក្រោធ                  ចិត្ដអ្នកល្ងង់ឆោតឆាប់ជឿពាក្យគេ
ពាលហៅកុំទៅស៊ូនៅទំនេរ                 ស្អប់ពាក្យស្ដីជេរកុំនិយាយលេង ។

សត្វ​កន្ទុំរុយ (​បទ​ពាក្យ​៩)

កន្ទុំរុយ                      ហោះទ្រុយៗ               ស្ទុយសប្បាយ
មិនខ្វល់ខ្វាយ              កាយនិងចិត្ដ                ពិតសុខណាស់

ច្បាប់​បណ្ដាំ​ឪពុក​

កុំអួតកុំអាង                               ដើរកុំមើលរាង
មើលអង្គអាត្មា                          កុំដើរផ្ទះគេ
ហួសពេលវេលា                       កុំទៅធានា
                   ទ្រព្យគេទាំងឡាយ ។

ស្អប់​មេឃ​មិ​ត្ដ​មារ​រាជសីហ៍កំណាចកាចកំណាញ់                  ក្រោមមេឃមានអញស្ដេចត្រាញ់យស
ខ្លោងខ្លាឮខ្លាចរត់សូមរស់                         បើហ៊ានលើសលស់ "លៀនអាចម៍ខ្ចី"។

ភារៈ​យុវជន (​បទ​ពាក្យ​៧)

យើងយុវជនកម្លាំងស្នូល                       មានឈាមត្រកូលមូលសញ្ជាតិ
អ្នកសាងប្រាង្គប្រាស្នេហាជាតិ                ពូជពង្សវង្សញាតិជាតិថ្លៃថ្លា ។

ភ្នំពេញ​សួនច្បារ​

សួនច្បារល្អស្រស់        មានផ្កាចម្រុះ                  មានអ្នកថែទាំ
ស្រោចទឹកពូនជ្រំ         ដាក់ជីប្រចាំ                    ថែរាល់ថ្ងៃឆ្នាំ
                                ទើបមានសម្រស់ ។

ភ្នំពេញ​បរិស្ថាន​

យើងនាំគ្នារត់                   នាំគ្នារំលត់                    កុំឱ្យរីកដាល
សំណល់សំរាម                 ទោះធ្ងន់ទោះស្រាល        យើងជួយសម្រាល
                                     មុខភ្នំពេញថ្មី ។

Additional information