ជម្រៅ​ខាងក្នុង​របស់​អ្នកនយោបាយ​មួយរូប ​

    ខ្ញុំគឺជាយុវជនខ្មែរ រស់នៅខេត្ដ មួយនាភាគពាយ័ព្យកម្ពុជា ។ មុននេះ ប៉ុន្មានថ្ងៃ ខ្ញុំមានកិច្ចការត្រូវមកកាន់ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីដោះស្រាយ ។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការងារ ខ្ញុំសន្យា ជួបមិត្ដភក្ដិមួយចំនួនកាលពីពេលនៅ រៀនមហាវិទ្យាល័យជាមួយគ្នា ។ ថ្ងៃ នោះ ពួកយើង៧រូបជួបគ្នានៅហាង តូចមួយលើជាន់ទី៨ នៃសណ្ឋាគារមួយ នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញ ។យើងជួបគ្នា សប្បាយរីករាយ ប្ដូរយោបល់គ្នា ពីការងារនិងជីវិតរស់នៅ ។ គ្រប់ៗគ្នា សុទ្ធតែបារម្ភចំពោះស្ថានការណ៍នយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិដែលប្រែប្រួល ហេតុនេះម្នាក់ៗសុទ្ធតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នា ពីការរិះគិតរបស់ខ្លួន ។ មិនដឹងពីពេល  ណាមកទេ ដែលសាច់រឿងបានវិលវល់ ជុំវិញអ្នកនយោបាយមួយរូបដែល តែងតែបង្ករឿង ។

Read more: ជម្រៅ​ខាងក្នុង​របស់​អ្នកនយោបាយ​មួយរូប ​

ការបង្ក​ហេតុ​ឱ្យ​ខ្លួនឯង​របស់​អ្នកនយោបាយ​ប្រឆាំង​នៅ​កម្ពុជា​ ​

    ក្នុងអត្ថបទមតិយោបល់មួយ ចេញផ្សាយតាមគេហទំព័រភាសាអង់គ្លេស Thecambodiaherald.com ស្មេរបរទេសមួយរូបបានសរសេរថា "ប្រសិនបើមានអ្វីមួយត្រូវរៀនសូត្រពីនយោបាយពហុបក្សនិយមនៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈ ពេល២០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ គឺ(នៅត្រង់)ថា អ្នកនយោបាយប្រឆាំងធ្វើបានល្អណាស់ ក្នុងការបង្កហេតុឱ្យខ្លួនឯង" ។

Read more: ការបង្ក​ហេតុ​ឱ្យ​ខ្លួនឯង​របស់​អ្នកនយោបាយ​ប្រឆាំង​នៅ​កម្ពុជា​ ​

Additional information