ទុកឱ្យ​ឯង​ទាត់​ខ្លាច​ខុស​

ឆន ជាកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ឆ្នើម ប្រចាំក្រុម ។ ក្នុងពិធីប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ យកពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ កីឡាករឆន បាន បណ្ដើរបាល់មកកៀក តែទាត់មិនចូល ទី។


    -នាយឆន ៖ ខ្ញុំខ្មាសអៀន ឈឺ ចិត្ដនិងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ ដែល មិនអាចទាត់បញ្ចូលទី ។ មិនគួរទាត់ ខុសទីសោះ...ខ្ញុំចង់តែទាត់ខ្លួនឯងទេ!
    -គ្រូបង្វឹក ៖ ទុកឱ្យគ្រូទាត់ឯង  វិញ ព្រោះបើឱ្យឯងទាត់ខ្លួនឯង គ្រូ ខ្លាចឯងទាត់ខុសទៀត ។
    -នាយឆន ៖ សុំទោស

Additional information