គិតគូរ​វែងឆ្ងាយ​

    ថ្ងៃមួយ ខណៈពេលដែលបុរស ២នាក់ធ្វើដំណើរទៅធ្វើការជាមួយគ្នា កាត់ទីវាលមួយកន្លែង ។
    -បុរសទី១:  ភរិយាខ្ញុំចេះគិតគូរ វែងឆ្ងាយណាស់ មុនខ្ញុំដើរចេញ្ញពីផ្ទះ នាងប្រាប់ឱ្យខ្ញុំកាន់ឆត្រមកជាមួយផង ព្រោះខ្លាចភ្លៀងធ្លាក់! មើលចុះឥឡូវនេះ ភ្លៀងមែន ។

Read more...

ស៊េរី​តែមួយ

    ឪពុកបានគំហ៊កសួរទៅកាន់កូន ប្រុសតូចនាល្ងាចថ្ងៃមួយ ។
    -ឪពុកៈ នែ៎!កូនប្រុសប៉ា កូនឯង បានសៀវភៅសរសេរ២ក្បាលនេះពី ណាមក។
    -កូនប្រុសៈ គឺនែ៎!...ពេលនៅ សាលារៀន ខ្ញុំឃើញ្ញគ្មាននរណានៅក្នុង បន្ទប់រៀន ខ្ញុំក៏លួចពីលើតុអ្នកគ្រូខ្ញុំដាក់ កាតាបមកផ្ទះតែម្តង ។

Read more...

Additional information